Клонки на Сребрист смърч (Picea Pungens)

Създаваме красота и уют

 

Проектиране

Първият и един от най-важните етапи при в озеленяването на Вашия двор е проектирането. На този етап ще получите визуална представа, как ще изглежда бъдещата Ви градина, как ще бъдат разположени растителните видове, техния брой, големина. Ще бъдат проектирани алеите, пътеките, площадките, паркинг места, беседки, барбекюта и т.н. – всички елементи на градината. Ще бъдат взети впредвид особеностите на релефа, разположението на имота, атмосферните условия в района, видът на почвата, бъдещото нарастване и развитие на растенията, сезонните им промени. Ще вземем впредвид и Вашите лични предпочитания и идеи за собствената Ви градина. Знаем, че повечето от Вас имат такива.

Ние работим с дипломиран ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност със значителен опит в проектирането на градини и надзора при изграждането им.

Визуализация на предпроектен етап

Визуализация на предпроектен етапВизуализация на предпроектен етап

Как го правим?

Етапи на работата

  • Първоначална среща и оглед на терена. На този етап преценяваме актуалното състояние на двора, правим преглед на съществуващата строителна документация, ако разполагате с  такава. Вземаме  точните размери на терена. Провеждаме разговор, за да разберем Вашите лични предпочитания и визия за бъдещата Ви градина.
  • Изготвяне на идеен план. Прави се преди да бъде изработен същинския проект., с цел изясняване на концепцията на градината. Изготвя се схема, за да добиете представа, как ще бъде организирано пространството, растенията, пътеките. На този етап може да се правят различни варианти, да се обсъждат промени, корекции. Уточнява се вида на растителността, разположението. При Ваше желание можем да изготвим триизмерни визуализации и колажи.
  • Изготвяне на технически проект. На този етап се уточняват броя и размерите на растенията, детайлното им разположение, вложените материали, вида и качеството им. След съгласуването на идейния план изготвяме същинската проектна документация: Опорен план, идеен проект, дендрологичен проект, посадъчен проект, дендрологична ведомост, количествена сметка, обяснителна записка. При необходимост можем да разработим по-детайлни чертежи, за определени елементи от градината – декоративна група, водна площ, алпинеум или  цветен кът.

След изготвянето на проекта, нашият ландшафтен архитект контролира работата по изпълнението му.

 

Свалете нашата презентация
Презентация на Дворче ЕООД Power PointPDF