Вертикална планировка

Вертикална планировка - насипване на земни маси с багер

  • Насипване на земни маси
  • Насипване с хумус – ръчно или при възможност с багер
  • Терасиране на склонове
  • Укрепване