Създаваме красота и уют

 

Озеленяване на два съседни парцела на вила-близнак в с. Лобош, Пернишко

Алпинеум - евонимус и алпийска роза
Тревен килим
Тревен килим
Алпийска роза
Декорация - глинено гърне
  • Изграждане на тревен килим
  • Засаждане на декоративна растителност
  • Изграждане на алпинеум
  • Поддръжка