Клонки на Сребрист смърч (Picea Pungens)

Създаваме красота и уют

 

Зелени организации и архитекти оспорват процедурата за преустройство на бул. Цар Освободител

Отворено писмо до кмета на София Йорданка Фандъкова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев са изпратили от Зелената партия, Млади зелени, инициативна група на ландшафтните архитекти и Независимите архитекти в България. Архитектите и зелените протестират срещу непрозрачната процедура за преустройство на пространството от двете страни на бул. Цар Освободител и начинът, по който е предложена разработката на арх. Станислав Константинов.

В писмото се казва:

„…Обектът е от първостепенно значение за облика, историята и функционалното развитие на София и е било редно провеждането на дискусия в по-широк спектър от специалисти и проектанти с набавянето на повече мнения и препоръки.

Пространство на булеварда от двете му страни. „Руски“ в частта от площад „Народно събрание“ до Орлов мост е обект в системата от исторически зелени площи в централната градска част (Декларационен списък към писмо на НИПК № 4458 от 26.09.1988 г., т.11).

Каквато и да е промяна, несъобразена напълно със съществуващото положение, би променила историческия облик и би направила поредното нарушение в обемно пространственото и архитектурно-художественото планировъчно решение и съобразяване с изискванията и критериите на НИНКН.

Абсурдно е важни ключови обществени пространства в центъра на европейска столицата, които дават лицето на страната, да се възлагат директно на определени хора, ако те не са лицата, носещи авторското право. Изготвянето на проекти с такова значение трябва да протече след провеждане на конкурс в два етапа с участие на по-широк кръг от архитекти и ландшафтни архитекти.

Начинът, по който е предложена разработката от Столична община, в случая ни навежда на мисълта, че се дава възможност не само за изява, но и възлагане на обекти с голямо културно и историческо значение на определени хора и фирми, с което се отнема възможността на много способни специалисти да представят добри проектни решения за част от лицето на София…“

бул. Цар Освободител
Така е изглеждала спорната отсечка от бул. Цар Освободител между 1930 и 1940 година (снимка www.lostbulgaria.com)

Авторите на писмото призовават за провеждане на „конкурс с по-голямо обществено достояние“ с условия, които да позволят участието на по-широк кръг от фирми и архитекти.